Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ταμσάρα

Κρέμιτσας τραγωδίαςΚρέμιτσας τραγωδίας

Στιχουργοί: Χρήστος Ακριτίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χρήστος Ακριτίδης, Χρήστος Ασφαλτίδης


Το τραγωδώ τον χορόν
χορεύ’νε σο Μεσόβουνον
Χορεύ’ν’ α’ πολλά έμορφα
ατό έν’ η Ταμσάρα

Τη Ταμσάρας παίζομε
κι όλ’ εμπαίν’νε σον χορόν
Κι όλ’ εμπαίν’νε σον χορόν
εγομώθεν το αλών’

Έμορφος χορός ατός,
έμορφος και γιοσμαλής
Ατόν εσύρ’νανε εμκέσ’
ο Κούκλης κι ο Γατραντζ̌ής

Εχόρευεν κι η Μαύρεσσα
εχόρευεν πολλά έμορφα
Χορεύ’ α̤’ κι ο Κυρίσ̌ι͜ας
πη λέει «γουρπάν’ σην θεία σ’»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
α̤’(α̤τό) αυτό, το
αλών’αλώνι
γιοσμαλήςλεβέντικος
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εγομώθενγέμισε
εμκέσ’μπροστά πέρα
έμορφαόμορφα
έμορφοςόμορφος/η
εμπαίν’νεμπαίνουν
έν’είναι
όλ’όλοι/α
πηπου
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τραγωδώτραγουδάω
χορεύ’χορεύω/ει
χορεύ’νεχορεύουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr