Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση θάλασσας το πέλαγον

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ση θάλασσας το πέλαγον
πατώ και ’κι βολίζω
Για τ’ εσέναν, αρνόπο μ’,
λελεύω σε!
Τον κόσμον θα γυρίζω

Έφαες με πουλί μ’, φά’ με
για τ’ εσέν εγώ θα χάμαι
Το στόμα μ’ να ξεραίνεται,
λελεύω σε!
’Κι λες με «χάιτε, ας πάμε»

Ση θάλασσας το πέλαγον
θα χτίζω δύο οτάδες
Σ’ έναν θα βάλω τη σεβντά μ’,
λελεύω σε!
Και σ’ άλλο τα πελιάδες

Έφαες με πουλί μ’, φά’ με
για τ’ εσέν εγώ θα χάμαι
Το στόμα μ’ να ξεραίνεται,
λελεύω σε!/ασ’χώρετον
’Κι λες με «χάιτε, ας πάμε»

Ση θάλασσας το πέλαγον
έχασα την κλειδίτζ̌α μ’
Μάνα μ’, ρούξον κι αράεψον,
λελεύω σε!
Σ’ εμέν κιορά̤ νυφίτσα

Έφαες με πουλί μ’, φά’ με
για τ’ εσέν εγώ θα χάμαι
Αν ίσως λέγω ψέματα,
λελεύω σε!/ασ’χώρετον!
Ψ̌ήκα μ’, ανάθεμά με!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αράεψονψάξε, αναζήτησε, γύρεψε (προστ.) aramak
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ασ’χώρετονασυγχώρητο
βολίζωβουλιάζω, βυθίζομαι
έφαεςέφαγες
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιορά̤ταιριαστός/ή/ό göre
κλειδίτζ̌ασουγιάς
λελεύωχαίρομαι
νυφίτσανυφούλα
οτάδεςδωμάτια oda
πελιάδεςβάσανα, σκοτούρες bela
ρούξονπέσε (προστ.)
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
φά’φάε (προστ.)
χάιτεάντε haydi<hay de (οθωμ.)
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr