Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όντες λύουν τα χ̌ι͜όνι͜α

Ψάχνοντας στον ΠόντοΨάχνοντας στον Πόντο

Στιχουργοί: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Όντες τα χ̌ι͜όνι͜α λύγ̂ουνταν
και τα στράτας ανοίγουν
Όντες τη ραχ̌ί’ τα νερά
σα ορμόπα κυλίγουν

Μάνα μ’, να έ͜εις ακράνοιχτον
τ’ έρημον το πορτόπο σ’
Εντάμαν με την άνοιξην
θα έρ’ται το πουλόπο σ’

Όντες τα χ̌ι͜όνι͜α λύγ̂ουνταν
και τα τσ̌ιτσ̌άκια ανθίζ’νε
Όντες μανουσ̌άκια σ’ ορμάν’
τ’ έμορφα σκουντουλίζ’νε

Εντάμαν με την άνοιξην
και με τα χ̌ελιδόνι͜α
Μάνα, σιμά σ’ θα έρχουμαι
και θ’ ανασπάλτς τα πόνι͜α

Σην ξενιτει͜άν ο χ̌ειμωγκόντς
καμίαν ’κι τελείται
Ήλον ’κ’ ελέπ’νε τ’ ομμάτι͜α
το ψ̌όπο μ’ να χουλείται

Μάνα μ’, οπίσ’ θα κλώσκουμαι
σαν κελαηδούν τ’ αηδόνι͜α
Και όντες ελέπ’ς την Χάλκοβαν¹
θα λύουνταν τα χ̌ι͜όνι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακράνοιχτονμισάνοιχτο/η
ανασπάλτςξεχνάς
ανθίζ’νεανθίζουν
έ͜ειςέχεις
ελέπ’νεβλέπουνε
ελέπ’ςβλέπεις
έμορφαόμορφα
εντάμανμαζί
έρ’ταιέρχεται
έρχουμαιέρχομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κυλίγουνκυλάνε
λύγ̂ουντανλιώνουν
λύουντανλιώνουν
μανουσ̌άκιαμενεξέδες/βιολέτεςմանուշակ (manušak)<manafšak
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
ορμάν’δάσοςorman
ορμόπαρυάκια, ρεματιές
πόνι͜απόνοι
πορτόποπορτούλα, πορτάκιporta
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ί’ράχης, βουνού
σκουντουλίζ’νεευωδιάζουν, μοσχοβολούν
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τσ̌ιτσ̌άκιαλουλούδιαçiçek
χ̌ειμωγκόντςχειμώνας
χουλείταιζεσταίνεται
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
¹ Τοπωνύμιο κορυφής ανάμεσα στον Διπόταμο και Κεχρόκαμπο Καβάλας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr