Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνόπο μ’, ντ’ εχολιάσκουσ’νε;

Ψάχνοντας στον ΠόντοΨάχνοντας στον Πόντο

Στιχουργοί: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Αρνόπο μ’, ντ’ εχολιάσκουσ’νε
κι ακόμαν μάχ̌ κρατείς με
Όσα δι͜αβαίντς, απιδι͜αβαίντς
σ’ ομμάτι͜α ’κι τερείς με

Ντο αγαπώ σε εξέρτς ατο,
αν ’κι αγαπάς με, πέ’ μ’ α’
Ας τσ̌ουρουεύ’ η καρδία μ’,
ας τρέχ̌’ ποτάμ’ το αίμα μ’

Αρνί μ’, τη χώραν μη τερείς
ντ’ ευτάν’ ατείν’ πιστίμι͜α
Μ’ ακούς, αρνί μ’, ντ’ εκόλλτσανε
σ’ εμέν τα προσωνύμι͜α

Ση Παναΐας τ’ όνεμαν
βαρύν όρκον θα δίγω
Τη σεβντάς το εξώπορτον
άλλο να μη ανοίγω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
απιδι͜αβαίντςφεύγεις, αφήνεις πίσω, προσπερνάς, ξεπερνάς από + διαβαίνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατείν’αυτοί
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάς διαβαίνω
δίγωδίνω
εκόλλτσανεκόλλησαν, έβαλαν φωτιά
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
’κιδεν ουκί<οὐχί
μάχ̌έθιμο κατά το οποίο η νύφη ως ένδειξη σεβασμού δεν απηύθυνε τον λόγο στα πεθερικά της και δεν τους κοιτούσε στα μάτια
ομμάτι͜αμάτια
όνεμανόνομα
όσαόσες φορές
πέ’πες (προστ.)
πιστίμι͜απείσματα, ιδιοτροπίες
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τερείςκοιτάς
τρέχ̌’τρέχει
τσ̌ουρουεύ’σαπίζει, λιώνει, φθείρειται çürümek
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr