Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατώρα που ετράνυνες

Ψάχνοντας στον ΠόντοΨάχνοντας στον Πόντο

Στιχουργοί: Γρηγόρης Ιορδανίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Ιορδανίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Γαβράς, Μπάμπης Ιορδανίδης


Ατώρα που ετράνυνες
’κι θέλτς να ελέπ’ς κανέναν
Ενέσπαλες τα παλαιά
ντο είχα μετ’ εσέναν

Εγώ για τ’ εσέν τραγωδώ
σα κάστρα, σα ραχ̌ία
Και λάσκουμαι ους να μερών’
σα στράτας, σα γιαζία

Σην Όσσα και σον Όλυμπο
θα εβγαίνω να τσ̌αΐζω
Ν’ ακούνε εμέναν οι θεοί
που κλαίω και δακρύζω

Δία, εσέν παρακαλώ
ατέναν δέβα πέ’ α’
Κι εγώ θα ’φτάγω σε στεφάν’
από κλαδίν ελαίας¹
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ατέναναυτήν
ατώρατώρα
γιαζίαπεδιάδες, εξοχή, ύπαιθρος yazı
δέβαπήγαινε (προστ.)
ελαίας(τα) ελιές, (τη) ελιάς
ελέπ’ςβλέπεις
ενέσπαλεςξέχασες
ετράνυνεςμεγάλωσες
θέλτςθέλεις
’κιδεν ουκί<οὐχί
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ουςως, μέχρι
πέ’πες (προστ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τραγωδώτραγουδάω
τσ̌αΐζωφωνάζω
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
Σημειώσεις
¹Ακούγεται να λέει πιθ. εκ παραδρομής «ελαίαν» (αιτιατ.) αντί της ορθότερης γενικής «ελαίας»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr