Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αδέλφι͜α

Ψάχνοντας στον ΠόντοΨάχνοντας στον Πόντο

Στιχουργοί: Δημήτρης Μαυρόπουλος

Συνθέτες: Μπάμπης Ιορδανίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Μανάδες σον κόσμον γεννούν
δύο-τρία παιδία
Αδέλφι͜α λέν’ ατα ατά
κι έχ’νε την συγγενεία

Αέτσ’ έλεγαν οι παλαιοί
κι αέτσ’ θα πρέπ’ να είναι
Ο αδελφός τον αδελφόν
τα δύο έναν είναι

Η μάναν τρανύν’ τα μωρά τ’ς
και δί’ ατα ερμηνείαν
Ση γην απάν’ τ’ αδελφόπα
έχ’νε τρανόν αξίαν

Αέτσ’ έλεγαν οι παλαιοί
κι αέτσ’ θα πρέπ’ να είναι
Ο αδελφός τον αδελφόν
τα δύο έναν είναι

Τ’ αδέλφι͜α όποιος χωρίζει,
βρούλαν να ρούζ’ απάν’ ατ’
Το γιουλτουρούμ’ να κρούει ατον,
κανείς να μη έν’ σο γιάν’ ατ’

Αέτσ’ έλεγαν οι παλαιοί
κι αέτσ’ θα πρέπ’ να είναι
Ο αδελφός τον αδελφόν
τα δύο έναν είναι

Αέτσ’ έλεγαν οι παλαιοί
κι αέτσ’ θα πρέπ’ να είναι
Ο αδελφός τον αδελφόν
τα δύο έναν είναι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
απάν’πάνω
ατάαυτά
ατααυτά
βρούλανφλόγα brûler
γιάν’πλάι, πλευρά yan
γιουλτουρούμ’κεραυνός yıldırım
δί’δίνει
έν’είναι
έχ’νεέχουνε
κρούειχτυπάει
παιδίαπαιδιά
παλαιοίπαλιοί
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
τρανύν’μεγαλώνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr