Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομμάτι͜α σ’ πα ενέσπαλα

Ψάχνοντας στον ΠόντοΨάχνοντας στον Πόντο

Στιχουργοί: Γρηγόρης Ιορδανίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Ιορδανίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Τάσος Παυλίδης


Τ’ ομμάτι͜α σ’ πα ενέσπαλα
ντο χρώμαν έχ’νε, πουλί μ’
Νουνίζω, ψ̌η μ’, και για τ’ εσέν
ὰμα ’κ’ έρ’ται σ’ αχούλι μ’

Σ’ όρωμα μ’ ελέπω σε
να παίρτς με το γιοργάνι μ’
Πολλά, πολλά λελεύω σε
για έλα συ σο γιάνι μ’

Και θα πετώ σον ουρανόν
άμον τα περιστέρι͜α
κι όνταν ελέπω σε, γιαβρί μ’
θα δίγομε τα χ̌έρι͜α

Ταράεται το καρδόπο μ’
κορτσόπο μ’, για τ’ εσέναν
κι όνταν ελέπω σε, πουλί μ’
λαρούται έναν κι έναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ὰμααλλά ama/ammā
άμονσαν, όπως, καθώς
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γιοργάνιπάπλωμα yorgan
δίγομεδίνουμε
ελέπωβλέπω
ενέσπαλαξέχασα
έρ’ταιέρχεται
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κορτσόποκοριτσάκι
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
λελεύωχαίρομαι
νουνίζωσκέφτομαι
ομμάτι͜αμάτια
όντανόταν
όρωμαόνειρο
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρτςπαίρνεις
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ταράεταιαναμιγνύεται, ανακατεύεται, μπλέκεται
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr