Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατρίδας φορεσία

Ψάχνοντας στον ΠόντοΨάχνοντας στον Πόντο

Στιχουργοί: Κώστας Ιορδανίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Ιορδανίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Τάσος Παυλίδης


Έκιτι παλαιά καιρούς
και -ν- έκιτι βακίτι͜α
Όλια σεμνά και -ν- έμορφα
εθάρρ’νες είναι κίτι͜α

Εφέκανε τα παλαιά
ντο έσαν προκομμένα
Νέα μόδας εξέβανε
και τσ̌ιπ αφορισμένα

Ατώρα -ν- όλ’ φορούν κοντά,
όλια -ν- εφανερώθαν
Ας σο ’κι ’ξέρ’νε ντό να ευτάν’,
ας σο ντ’ επαλαλώθαν

Τεά φορούνε έμορφα
απ’ άνθεν κι από κάθεν
Και λέν’ «η μόδα αΐκον έν’»
η εντροπήν εχάθεν

Έκιτι σπαρέλ’ και φοτά
πατρίδας φορεσίαν
Η ζιπούνα μεταξωτόν
είχ̌εν πολλά αξίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
άνθενεπάνω, από πάνω
ατώρατώρα
βακίτι͜αχρόνοι/εποχές vakit/vaḳt
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εντροπήνντροπή
εξέβανεβγήκαν
επαλαλώθαντρελάθηκαν
έσανήταν
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εφανερώθανφανερώθηκαν
εφέκανεάφησαν
εχάθενχάθηκε
ζιπούναμακρύ μανικωτό φόρεμα χωρίς ραφή στους ώμους ζιπούνι(ν)<zipon (βενετ.)
κάθενκάτω, κάθε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κίτι͜αελάχιστα, σπάνια kıt/ḳaḥṭ
’ξέρ’νε(εξέρ’νε) ξέρουν, γνωρίζουν
όλ’όλοι/α
όλιαόλα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σπαρέλ’μέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
τεάτάχα, δήθεν, υποτίθεται deyü (οθωμ. περιόδου)
τσ̌ιπεντελώς, ολότελα, ακριβώς
φοτάμέρος γυναικείας ενδυμασίας που έμπαινε πάνω από το λαχόρι, το ζωνάρι το οποίο έδεναν οι γυναίκες τριγωνικά στη μέση τους πάνω από τη ζιπούνα, γεν. ποδιά futa

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr