Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαναχός κανείς ’κι ζει

Ψάχνοντας στον ΠόντοΨάχνοντας στον Πόντο

Στιχουργοί: Γρηγόρης Ιορδανίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Ιορδανίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Τάσος Παυλίδης


Εξέβα απάν’ σ’ έναν ραχ̌ίν
και -ν- άμον μικρόν πουλίν
κι από ’πάν’ ετέρεσα
εσέν εψαλάφεσα

Εθαρρώ θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
που κοιμούμαι σο γιαζίν
Τα φτερά μ’ εκόπανε
σο λιθάρ’ εντώκανε

Και σ’ αούτο τη ζωήν
μαναχός κανείς ’κι ζει
Με παιδία, με εγγόνι͜α
θα δι͜αβαίν’νε και τα χρόνι͜α

Την καρδία μ’ συ -ν- ευτάς
έλα, έπαρ’ με σιμά σ’
Να λαρών’¹ το καρδόπο μ’,
να τελέν’¹ το βάσανο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτοαυτό/ή
απάν’πάνω
γιαζίνπεδιάδα, εξοχή, ύπαιθρος yazı
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εβγαίν’βγαίνει
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
εκόπανεκοπήκαν
εντώκανεχτύπησαν
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
έπαρ’πάρε (προστ.)
ετέρεσακοίταξα
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εψαλάφεσαζήτησα, αιτήθηκα
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
μαναχόςμοναχός, μόνος
παιδίαπαιδιά
’πάν’(απάν’) πάνω
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τελέν’τελειώνω/ει κτ (μεταβ.)
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ Ορθότερη χρήση της παθητικής «λαρούται» και «τελείται» αντί των «λαρών’» και «τελέν’», αντίστοιχα.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr