Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ’ Αλισοφί ετράνυνα

Ψάχνοντας στον ΠόντοΨάχνοντας στον Πόντο

Στιχουργοί: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Τάσος Παυλίδης


Σ’ Αλισοφί -ν- ετράνυνα
ση μαχαλάς τα στράτας
Η μέρα ’κι κυλίεται
αν ’κ’ ελέπω τ’ ομμάτι͜α σ’

Άν’ δι͜αβαίνω, κα’ δι͜αβαίνω,
το δρανί σ’ απιδι͜αβαίνω
Λύουμαι για το χατίρι σ’,
εσύ λέ͜εις, ωρι͜άει σε ο κύρη σ’

Την νύχταν όντες τραγωδώ
και -ν- ακούς το λαλόπο μ’
Νούντσον ολίγον τ’ άψιμον
ντο καίει απέσ’ σο ψ̌όπο μ’

Άν’ δι͜αβαίνω, κα’ δι͜αβαίνω,
το δρανί σ’ απιδι͜αβαίνω
Λύουμαι για το χατίρι σ’,
εσύ λέ͜εις, ωρι͜άει σε ο κύρη σ’

Την καρδία μ’ εχάρτσα σε,
ήντι͜αν θέλτς όρκον παίρω
Όλια τα ποταμόνερα
για τ’ εσέν οπίσ’ φέρω

Άν’ δι͜αβαίνω, κα’ δι͜αβαίνω,
το δρανί σ’ απιδι͜αβαίνω
Λύουμαι για το χατίρι σ’,
εσύ λέ͜εις, ωρι͜άει σε ο κύρη σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
απέσ’μέσα
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώ από + διαβαίνω
άψιμονφωτιά
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
δρανίφεγγίτης, άνω μέρος στέγης, οριζόντια στέγη σπιτιού
ελέπωβλέπω
ετράνυναμεγάλωσα
εχάρτσαχάρισα
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κυλίεταικυλιέται
λαλόποφωνούλα
λύουμαιλιώνω
μαχαλάςγειτονιάς mahalle/maḥalle
νούντσονσκέψου (προστ.)
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
παίρωπαίρνω
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τραγωδώτραγουδάω
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
ψ̌όποψυχούλα
ωρι͜άειπροσέχει, φυλάει, επιβλέπει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr