Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τρυγόνα μ’, τρυγονίτσα μ’

Τραπεζουντέτ’καΤραπεζουντέτ’κα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρήστος Χαραλαμπίδης


Αδά σον κόσμον αγαπώ
[τρυγόνα μ’, τρυγόνα μ’!]
έναν Θεόν κι εσένα
[Ωφ! ωφ! σιναϊνά]
Κι αν θέλτς δέβα σον ανοιχτήν
[τρυγόνα μ’, τρυγόνα μ’!]
κι έβγαλ’ τ’ εμόν το ψέμαν
[Ωφ! ωφ! σιναϊνά]

Τέρ’ με, μάνα μ’, πώς χορεύω
και τ’ αντζόπα μ’ άν’ ’κι σ’κώνω!
Και την γην κατατρυπαίνω
και τη σ̌κύλ’ το γιον ’κι παίρω

Εσένα, πουλί μ’, ντ’ αγαπώ
[τρυγόνα μ’, τρυγόνα μ’!]
αν ίσως λέγω ψέμαν
[Ωφ! ωφ! σιναϊνά]
Το χώμαν ντο καταπατώ
[τρυγόνα μ’, τρυγόνα μ’!]
να σύρ’ και πίν’ το αίμα μ’
[Ωφ! ωφ! σιναϊνά]

Τέρ’ με, μάνα μ’, πώς χορεύω
και τ’ αντζόπα μ’ άν’ ’κι σ’κώνω!
Και την γην κατατρυπαίνω
και τη σ̌κύλ’ το γιον ’κι παίρω

Εσύ, τ’ εμόνα -ν- το πουλί,
[τρυγόνα μ’, τρυγόνα μ’!]
τ’ εμόνα -ν- η τρυγόνα -ν
[Ωφ! ωφ! σιναϊνά]
Τ’ εμόν την ψ̌ην εσύ θα παίρτς,
[τρυγόνα μ’, τρυγόνα μ’!]
το μαχ̌αίρι σ’ ακόνα -ν
[Ωφ! ωφ! σιναϊνά]

Τέρ’ με, μάνα μ’, πώς χορεύω
και τ’ αντζόπα μ’ άν’ ’κι σ’κώνω!
Και την γην κατατρυπαίνω
και τη σ̌κύλ’ το γιον ’κι παίρω

Τ’ εμόν η ψ̌η κι ο θάνατον,
[τρυγόνα μ’, τρυγόνα μ’!]
αρνί μ’, σ’ εσά τα χ̌έρι͜α
[Ωφ! ωφ! ωφ! αμάν!]
Αν θέλτς με το μέλ’ έπαρ’ το
[τρυγόνα μ’, τρυγόνα μ’!]
κι αν θέλτς με τα μαχ̌αίρι͜α
[Ωφ! ωφ! σιναϊνά]

Τέρ’ με, μάνα μ’, πώς χορεύω
και τ’ αντζόπα μ’ άν’ ’κι σ’κώνω!
Και την γην κατατρυπαίνω
και τη σ̌κύλ’ το γιον ’κι παίρω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
ανοιχτήνμάντη, χαρτομάντη
αντζόπαποδαράκια, μηροί
δέβαπήγαινε (προστ.)
έβγαλ’βγάλε (προστ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
εσάδικά σου/σας
θάνατονθάνατος
θέλτςθέλεις
κατατρυπαίνωκατατρυπώ, γεμίζω τρύπες
’κιδεν ουκί<οὐχί
μέλ’μέλι
παίρτςπαίρνεις
παίρωπαίρνω
πίν’πίνει
σ’κώνωσηκώνω
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr