Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’, θα λογαρι͜άσ̌κουμαι

Τραπεζουντέτ’καΤραπεζουντέτ’κα

Στιχουργοί: Νίκος Σωματαρίδης

Συνθέτες: Κωστάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρήστος Χαραλαμπίδης


Θεέ μ’, θα λογαρι͜άσ̌κουμαι
και κάτ’ θα ερωτώ Σε
Γιατί παίρτς τα νεότητα μ’
αφού την ψ̌η μ’ χρωστώ Σε;

Έρθαν κι εδέβαν τα γιορτάς
κι εσέβεν νέο έτος
Ευχ̌ήν ευτάγω σ’ ολουνούς
να χ̌αίρουστουν οφέτος

Η καρδι͜ά μ’ φορτωμένον έν’
τέρτι͜α, στεναχωρίας
Χωρίς άψιμον καίεται,
χωρίς ν’ εβγάλ’ φωτίας

Το γέρον έταξαν παράν
και όνομα και θρόνο
Κι ατός εκλώστεν κι είπεν ατ’ς
«τη νιότη μ’ θέλω μόνο»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατ’ςαυτής, της
άψιμονφωτιά
γιορτάςγιορτές
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εκλώστενγύρισε, επέστρεψε
έν’είναι
έρθανήρθαν
ερωτώρωτάω
εσέβενμπήκε
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
νεότητανιότη, νιάτα
οφέτοςφέτος
παίρτςπαίρνεις
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
στεναχωρίαςστενοχώριες
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χ̌αίρουστουνχαίρεστε
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr