Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Χρήστον και ο Γώγον

Τραπεζουντέτ’καΤραπεζουντέτ’κα

Στιχουργοί: Βασίλης Ροδόπουλος

Συνθέτες: Κωστάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρήστος Χαραλαμπίδης


Η τραγωδία μ’ γεραλίν
και παραπονεμένον
Πώς να ευτάγω καϊρέτ’
και πώς να υπομένω;- ν

Αρχάγγελος για τον Χριστό
κι άλλ’ ένας για τον Γώγο
Θεέ μ’, απόψ’ θα προσ̌κυνώ,
εγώ, τ’ Εσόν τον λόγον

Πουλία άλλο ’κι κελαηδούν
και μαύρα τα ημέρας
Θεέ μ’, απόψ’ δύο Χριστούς
πώς εγροίκ’σες κι επέρες;

Ας σο χ̌ερόπον τη Χριστού
ανθρώπ’ εύραν την υείαν
Κι ο Γώγον με την κεμεντζ̌έν
ένοιεν την καρδίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
εγροίκ’σεςκατάλαβες
ένοιενάνοιγε
επέρεςπήρες
εσόνδικός/ή/ό σου
εύρανβρήκαν
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καϊρέτ’ζήλος, αντοχή, εγκαρτέρηση gayret/ġayret
κεμεντζ̌ένλύρα kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
τραγωδίατραγούδι
υείανυγεία

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr