Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η παρά

Μια βραδιά στον ΞενητέαΜια βραδιά στον Ξενητέα

Στιχουργοί: Θεόδωρος Κανονίδης

Συνθέτες: Οδυσσέας Δημητριάδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Αχ! Παρά, ντ’ ευτάς εσύ σον κόσμον
Αχ! Πώς αλλά͜εις πίστην, πατρίδαν, νόμον!
Τον Παντελήν φέρτς εσύ άδειαν
και το βίζον¹ ατ’ χαζούρ ευτάς

Για τ’ εσέν πολεμούνε,
τ’ όνομα σ’ αρ’ ευλογούνε
Άλλ’ για τ’ εσέν γυναικίζ’νε
κι οι ορθόδοξοι τουρκίζ’νε
Σον κόσμον για τ’ εσέν, παρά,
τέρ’ ντο γίν’νταν τα κακά!

Παρά, παρά, παρά γορόσ̌ι͜α, ρούβλια,
αρ’ για τ’ εσέν γίν’νταν τα κακά ούλια
Και για τ’ εσέν ο ποπάς λειτουργά
και τον κόσμον ατός ευλογά

Οι εμπόρ’, οι δεσποτάδες,
τα κορίτσ̌ι͜α, οι νυφάδες
Ευρωπαίοι μασκαράδες,
Επιτρόπ’ και οι ψαλτάδες
Ούλ’ χ̌αίρουνταν μετ’ εσέν,
αχ! παρά, νασάν εσέν!

Νύχταν ημέραν ούλ’ για τ’ εσέν τρέχ’νε,
άλλ’ την ημέραν και άλλ’ την νύχταν κλέφτ’νε
Εσύ τοι ξέντς ευτάς ατ’ς συγγενούς
και τοι φίλτς εσύ ευτάς εχθρούς

Άσ̌κεμοι π’ είν’, εμορφίζ’νε,
οι γραιάδες ξαν αντρίζ’νε
Π’ είν’ κοιμισμέν’, εγνεφίζ’νε,
ο ένας τον άλλον ’γδύζ’νε
Σον κόσμον για τ’ εσέν, παρά,
τέρ’ ντο γίν’νταν τα κακά!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλά͜ειςαλλάζεις
αντρίζ’νεαντρίζουν, παντρεύουν, παντρεύονται
άσ̌κεμοιάσχημοι
’γδύζ’νε(εγδύζ’νε) γδύνουν
γίν’ντανγίνονται
γορόσ̌ι͜αγρόσια, τουρκικό νόμισμα της εποχής
γραιάδεςγριές
γυναικίζ’νεβρίσκουν γυναίκα, παντρεύονται
εγνεφίζ’νεξυπνούν
είν’είναι (για πληθ.)
εμορφίζ’νεομορφαίνουν
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
κλέφτ’νεκλέβουν
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νασάνχαρά σε
νυφάδεςνύφες
ξανπάλι, ξανά
ξέντςξένους
ούλ’όλοι
ούλιαόλα
παράλεφτά, το χρήμαpara/pāre
ποπάςπαπάς
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τοιτους/τις
τρέχ’νετρέχουν
φέρτςφέρεις, φέρνεις
φίλτςφίλους
χ̌αίρουντανχαίρονται
χαζούρέτοιμοhazır/ḥāżir
Σημειώσεις
¹ βίζα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr