Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κεμεντσ̌έ

Μια βραδιά στον ΞενητέαΜια βραδιά στον Ξενητέα

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Ν’ αγαπάς την κεμεντζ̌έ σ’
το τοξάρι σ’, την γαϊτέ σ’
όπως αγαπάς το ταίρι σ’
και να μη τρομάζ’ το χ̌έρι σ’

Κεμεντζ̌έ μ’, τσ̌αλά-τσ̌αλά,
αν ’κι παί͜εις καλά-καλά
κρούγω κα’, τσακώνω σε,
κάθουμαι και / ξαν κλαίγω σε

Το παράπονο σ’ ’κι λες,
ντό χολά̤σ̌κεσαι και κλαις;
Σεβνταλή κεμεντζ̌ετσ̌ή,
έφαε σε -ν- η κουτσ̌ή

Κεμεντζ̌έ μ’, τσ̌αλά-τσ̌αλά,
αν ’κι παί͜εις καλά-καλά
κρούγω κα’, τσακώνω σε,
κάθουμαι και / ξαν κλαίγω σε

Καπαάτ’ σ’ ατό μη σύρτς
και ρακόπα να μη πίντς
Μη τσακώντς την κεμεντζ̌έν
και κλαινί͜εις εσύ εσέν

Κεμεντζ̌έ μ’, τσ̌αλά-τσ̌αλά,
αν ’κι παί͜εις καλά-καλά
κρούγω κα’, τσακώνω σε,
κάθουμαι και / ξαν κλαίγω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γαϊτέμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
έφαεέφαγε
κα’κάτω
καπαάτ’φταίξιμο, σφάλμα, έγκλημα kabahat/ḳabāḥat
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
κεμεντζ̌ένλύρα kemençe/kemānçe
κεμεντζ̌ετσ̌ήλυράρη kemençeci
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
κουτσ̌ήκόρη
κρούγωχτυπώ
ξανπάλι, ξανά
παί͜ειςπαίζεις
πίντςπίνεις
ρακόπα(υποκορ./πληθ., τα) αλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī + -όπα
σεβνταλήερωτοχτυπημένο, ερωτευμένο sevdalı
σύρτςσέρνεις, τραβάς, ρίχνεις
τρομάζ’τρέμει
τσακώντςσπας, θραύεις, τσακίζεις çakmak
τσακώνωσπάζω, θραύω, τσακίζω çakmak
τσ̌αλάπαίξε (προστ.) çalmak
χολά̤σ̌κεσαιθυμώνεις, αγανακτάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr