Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αγλαΐα

Έναν παπόρ’ αροθυμίαςΈναν παπόρ’ αροθυμίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Γιώργος Σιαμίδης, Γιώργος Σιαπανίδης


Αγλαΐα φά’ φαΐα
και του πεντικού τ’ ωτία

Ο Γιώρικας κι ο Μητίκας
πώς δουλεύ’νε άμον μερμήγκας!
Με τα χ̌ι͜όνι͜α, με τον κρύον
τρέχ’νε πάν’ σο καφενείον

Ζάρι͜α, πούλια, κιμωλίας
κι αρχινούνε τα δουλείας
Άσσοι, ντόρτια και τριάρες
κι από ’πάν’ έναν εξάρες

Αγλαΐα φά’ φαΐα
και του πεντικού τ’ ωτία
Αγλαΐα, Αγλαΐα, Αγλαΐα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
δουλείαςδουλειές (ονομ. πληθ.), δουλειάς (γεν. ενικ.)
δουλεύ’νεδουλεύουν
μερμήγκαςμυρμήγκια
’πάν’(απάν’) πάνω
πεντικούποντικού
τρέχ’νετρέχουν
φά’φάε (προστ.)
φαΐαφαγητά
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr