Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εγάπ’ς καμένον

Όντες εγεννέθε ατέΌντες εγεννέθε ατέ

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Αντώνης Νικηφορίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Ν’ αηλί εμέν τον άχαρον
είμαι τ’ εγάπ’ς καμένον
Ση γειτονία μ’ τ’ έμορφα
κι εγώ μαναχός μένω

Ντο αγαπώ τα έμορφα,
πασ̌κείμ’ από καλού μ’ έν’;
Ελέπ’ ατα, ζελεύ’ ατα,
πάω να παλαλούμαι

Ακούτε ντό θα λέγω σας
και μη παρεξηγάτε
Την πόρτα μ’ ανοιχτόν έχω,
αν θέλετεν ελάτε

Εθάρρεσα ο μαυράχαρον
εκούρεψα / εγούρεψα καπάναν
Κανείς την πόρτα μ’ ’κ’ ένοιξεν,
ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ατααυτά
εγάπ’ςαγάπης
εγούρεψαέστησα kurmak
εθάρρεσαθεώρησα, πίστεψα
εκούρεψαέστησα kurmak
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
ένοιξενάνοιξε
ζελεύ’ζηλεύω/ει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καπάνανπαγίδα kapan
μαναχόςμοναχός, μόνος
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr