Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον τσ̌αρταχοστούλαρον

Όντες εγεννέθε ατέΌντες εγεννέθε ατέ

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης, Θόδωρος Κεσίδης


[Και] Άμον τσ̌αρταχοστούλαρον
η ψ̌η μ’ τέρτι͜α φορτούται
κι άμον δεντρόν σον άνεμον
νέ γιανίζ’, νέ τσακούται

[Και] Αν έγραφτα απάν’ σο χαρτίν
ντ’ έσυρα για τ’ εσένα
θα ετελείτουν το μελάν’,
θ’ εγράσκουτουν η πένα

[Και] Πονώ και για τοι δύ’ς εμουν,
εσύ μη κλαις, τσ̌ικάρι μ’
Εσύ μη κλαις, χ̌ι͜ονόνερο μ’,
εσύ μη κλαις, παρχάρι μ’

[Και] Τη καρδι͜άς τα δι͜ατάγματα
κάστρα άπαρτα κρεμίζ’νε
κι εκεί που σταματά ο νους
ατά φωλέαν χτίζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ατάαυτά
δύ’ςδύο
εμουνμας
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
κρεμίζ’νεγκρεμίζουν
νέούτεne
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τοιτους/τις
τσακούταισπάει
τσ̌ικάρισπλάχνοciğer/ciger
φορτούταιφορτώνεται
φωλέανφωλιά
χτίζ’νεχτίζουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr