Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εγάπ’ς το τέρτ’

Όντες εγεννέθε ατέΌντες εγεννέθε ατέ

Στιχουργοί: Θεόδωρος Δημητριάδης

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης, Θόδωρος Κεσίδης


Τ’ εγάπ’ς το τέρτ’ ’κι σύρκεται
θα τρώει με στέρεα - στέρεα
Ας σπάζ’νε με και γλυτώνω
ατά τ’ εσά τα χ̌έρι͜α

Θα παίρω δίστομον μαχ̌αίρ’
και τουσ̌μανίων κάμαν
Τ’ έναν θα κρούω απέσ’ σην ψ̌η μ’
και τ’ άλλο απέσ’ σην καρδι͜ά μ’
[Έφαες με, νε πουλόπο μ’]

Μακρά θα ξενιτεύκουμαι
τ’ ομμάτι͜α σ’ ν’ ανασπάλω
Τη σεβτάς το συνδαύλισμαν
αποπέσ’ ι-μ’ να εβγάλλω
[Λελεύω, πουλί μ’, τ’ ομμάτι͜α σ’]

Νουνίζω, πάντα νουνίζω,
στέκω και αποσκεδι͜άζω
Τα χρόνι͜α μ’ όλια έφαγα
τα στράτας ι-σ’ να ωρι͜άζω
[και γουρπάν’, πουλί μ’, σο πόι σ’!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλωξεχάσω
απέσ’μέσα
αποπέσ’από μέσα
αποσκεδι͜άζωαλλάζω τα σχέδια ή τους σκοπούς μου
ατάαυτά
γουρπάν’θυσίαkurban/ḳurbān
εβγάλλωβγάζω
εγάπ’ςαγάπης
εσάδικά σου/σας
έφαεςέφαγες
κάμανδίκοπο μαχαίριkama
’κιδενουκί<οὐχί
κρούωχτυπώ
λελεύωχαίρομαι
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νουνίζωσκέφτομαι
ξενιτεύκουμαιξενιτεύομαι
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
παίρωπαίρνω
πόιύψος, μπόιboy
πουλόποπουλάκι
σεβτάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
σπάζ’νεσφάζουνε
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
συνδαύλισμανυποδαύλιση, ανασκάλεμα, ανασκάλισμα
σύρκεταιτραβιέται, αντέχεται
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.)dert
τουσ̌μανίωνεχθρώνdüşman/duşmān
ψ̌ηψυχή
ωρι͜άζωπροσέχω, φυλάω, επιβλέπω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr