Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν κι έναν ’ίν’νταν δύο

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Έναν κι έναν ’ίν’νταν δύο!
Θέλ’ ατέναν με τον βίο
Δύο κι έναν ’ίν’νταν τρία!
Ντό πελιάν έν’ η παντρεία;

Τρία κι έναν, τέσσερα!
Για τ’ ατέν ντό έσυρα!
Τέσσερα και έναν πέντε!
Σο κιφάλι μ’ ατέ ντ’ έγκεν!

Πέντε κι άλλ’ έναν έξ’!
Είδ’ ατεν σην πόρταν έξ’
Έξ’ και έναν, εφτά!
Λέει τον λόγον ατ’ς κοφτά

Εφτά κι έναν, οχτώ!
Τη ζωή μ’ σ’ ατέν χρωστώ
Οχτώ και έναν, εννέα!
Έρθαμε έναν κενέαν

Εννέα και έναν, δέκα!
Ερρούξα ’καρδοπονέθα
«Ας σα δέκα απάν’ μη πας»,
έρ’ται λέει με ο ποπάς
Σ’κούμαι εγώ, παρακαλώ
«Ποπά, δὼμα την ευχ̌ή σ’
Ποπά, δὼμα την ευχ̌ή σ’
και ας παίρω την κουτσ̌ή σ’»
Σ’κούται δί’ με την ευχ̌ήν ατ’,
στεφανών’ με την κουτσ̌ήν ατ’
Εκοιμέθαμε εντάμα
κι εγέντον έναν θάμαν
Σ’κούται ο ποπάς, πουσ̌μανεύ’
και εμέναν να χατεύ’
«Σ̌κύλ’ υιέ, να πας να χάσαι!
Με την κουτσ̌ή μ’ μη κοιμάσαι!»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατέαυτή
ατέναυτήν
ατεναυτήν
ατέναναυτήν
ατ’ςαυτής, της
βίοβιος, περιουσία
δί’δίνει
δὼμαδώσε μου
εγέντονέγινε
έγκενέφερε
εκοιμέθαμεκοιμηθήκαμε
έν’είναι
έναν κενέαν(εκφ.) ένα κι ένα μαζί, ίσα-ίσα
εντάμαμαζί
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
έρθαμεήρθαμε
ερρούξαέπεσα
έρ’ταιέρχεται
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
θάμανθαύμα
’ίν’ντανγίνονται
’καρδοπονέθα(εκαρδοπονέθα) πόνεσε η καρδιά μου
κιφάλικεφάλι
κουτσ̌ήκόρη
κουτσ̌ήνκόρη
παίρωπαίρνω
παντρείαπαντρειά, γάμος
πελιάνβάσανο, σκοτούρα bela
ποπάπαπά
ποπάςπαπάς
πουσ̌μανεύ’μετανιώνει pişman olmak<paşmān
σ’κούμαισηκώνομαι
σ’κούταισηκώνεται
χάσαιχάνεσαι
χατεύ’διώχνω/ει atmak

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr