Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο ήλιος ’ς σην ανατολήν

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ατά τ’ ομμάτι͜α που ελέπ’
κι ατό τ’ άσπρον τη γούλα σ’
Ας σην καρδι͜άν ατ’ εβγαίν’νε
σεράντα λογ̆ιών βρούλας

Ο ήλιος ’ς σην ανατολήν
επέρεν σην καρδία σ’,
επέρεν και σα τσαμόπα σ’,
σα ξανθά τα μαλλία σ’
Επέρεν και σην τσάμι͜α σου,
σα ξανθά τα μαλλία σ’

Σαρίν αρνί μ’, σαρί γιαβρί μ’,
σαρία τα μαλλία σ’
Σαρίν αρνί μ’, σαρίν πουλί μ’,
σαρία τα μαλλία σ’
Άμον ντ’ ετόν η καλατσ̌ή σ’
κατ’ έτον και η καρδία σ’,
να έτον κι η καρδία σ’
Αμόν ντο έν’ η καλατσ̌ή σ’
να έτον κι η καρδία σ’

Τα πουλία ντ’ εκελάηδαναν,
ατώρα όλια κλαίγ’νε
Αρνί μ’, ντο εχωρίγαμε
μοιρολογούν και λέγ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατάαυτά
ατώρατώρα
βρούλας(τη) φλόγας, (τα) φλόγες brûler
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γούλαλαιμός gula
εβγαίν’νεβγαίνουν
εκελάηδανανκελαηδούσαν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έν’είναι
επέρενπήρε
έτονήταν
εχωρίγαμεχωρίσαμε
καλατσ̌ήομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κατ’γιατί/γιατί δεν
κλαίγ’νεκλαίνε
λέγ’νελένε
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
’ς(ας) από
σαρίαξανθά, κίτρινα sarı
σαρίνξανθό sarı
σεράντασαράντα
τσάμι͜απλεξούδα
τσαμόπαπλεξουδίτσες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr