Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα, μάνα για τ’ ατέν

Ευξείνου Πόντου μελωδίεςΕυξείνου Πόντου μελωδίες

Στιχουργοί: Γιώργος Ορφανίδης

Συνθέτες: Γιώργος Ορφανίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιάννης Ξανθόπουλος, Γιώργος Ορφανίδης


Μάνα, μάνα για τ’ ατέν
και σ’ αούτο τη γαϊτέν
Ντ’ έσυρα θα λέγω ούλι͜α
ους να έρ’ται μετ’ εμέν

Μίαν ζιλ, μίαν γαπάν’
μίαν κα’, μίαν απάν’
’Κορδυλι͜άγα μετ’ ατέναν
τρώ͜ει με, μάνα, η σεβντά

’Πέρεν το απάν’ το χ̌έρ’,
μάνα, επέρα ’το χαπέρ’
Με το κλάμαν ατ’ς, μανίτσα μ’,
τον κατακλυσμόν θα φέρ’

Μάνα, εύρα την πελι͜ά μ’
ντ’ άσ̌κεμα παίζ’ την γαϊτά̤ν
Κλώθ’ με όπως θέλ’, μανίτσα μ’,
έσυρε με σ’ έναν γιάν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτοαυτό/ή
απάν’πάνω
άσ̌κεμαάσχημα
ατέναυτήν
ατέναναυτήν
ατ’ςαυτής, της
γαϊτά̤νμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
γαϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
γαπάν’οι βαρύτονες (μπάσες) τονικότητες μουσικού οργάνου, το βαρύτονα κουρδισμένο (μπάσο) όργανο
γιάν’πλάι, πλευρά yan
επέραπήρα
έρ’ταιέρχεται
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ζιλοι ψιλά κουρδισμένες χορδές της λύρας, το οξύφωνα κουρδισμένο όργανο zil
κα’κάτω
κλώθ’κλώθω/ει, γυρνώ/άει
’κορδυλι͜άγα(εκορδυλι͜άγα) μπλέχθηκα, έγινα κόμπος cordela/corda<χορδή
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μίανμια φορά
ούλι͜αόλα
ουςως, μέχρι
’πέρεν(επέρεν) πήρε
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
φέρ’φέρνω/ει
χ̌έρ’χέρι
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr