Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ’ όραμα μ’ ο ξεριζωμόν

Ευξείνου Πόντου μελωδίεςΕυξείνου Πόντου μελωδίες

Στιχουργοί: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Συνθέτες: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Σ’ όραμα μ’ πάντα ελέπω
τον ξεριζωμόν
Τη μανίτσα μ’ και τον κύρη μ’
και τον αδελφό μ’

Το παπόρ’ απάν’ ντ’ εξέβα
έτονε μικρόν
Έστειλανε σην Ελλάδαν
εμέν μαναχόν

’Τράνυνα, οπίσ’ εκλώστα
και εράεψα
Και τα κυρουκά μ’ ’κι ζούνε
Πόσον έκλαψα!

Σα ταφία τουν επήγα
ν’ άφτω έναν κερίν
Κι αποπίσ’ με μαύρα δάκρυ͜α
κλαίει έναν παιδίν

Κλώσκουμαι οπίσ’, ελέπω
μετ’ έναν καημόν
Εθαρρώ ελέπω εμένα...
Έν’ ο αδελφό μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αποπίσ’από πίσω
άφτωανάβω
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
εκλώσταγύρισα, επέστρεψα
ελέπωβλέπω
έν’είναι
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
εράεψαέψαξα, γύρεψα, αναζήτησαaramak
έτονεήταν
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κυρουκάγονείς
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
οπίσ’πίσω
παπόρ’βαπόρι, καράβιvapore
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο
τουντους
’τράνυνα(ετράνυνα) μεγάλωσα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr