Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατσαπάτ’ Μαζερέτ’κον

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο3Τα αυθεντικά του Πόντου Νο3

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Έφαες το καρδόπο μ’,
έπες κρύον νερόπον
’ποίκες με και λάσκουμαι
σον κόσμον γεσιρόπον

Έπαρ’, αρνί μ’, το μαχ̌αίρ’,
έλα, σ̌κίσον και τέρεν
Τη καρδι͜άς ι-μ’ το μισόν
φωτίαν πώς επέρεν

Σην αραπάν εσύ κάθκα,
σο φαϊτόν’ κάθουμ’ εγώ
Τη μάναν εσύ έπαρ’,
τη θαγατέραν εγώ

Σύρον άν’, σύρον κα’!
Το φιστάν’ απάν’ σο γιάν’!
Ο Θεός το ψ̌όπο μ’ να παίρ’
σ’ άσπρον το κιορτάν’ -τ- σ’ απάν’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
απάν’πάνω
αραπάνάμαξα araba
γεσιρόπονκυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίες esir
γιάν’πλάι, πλευρά yan
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέρενπήρε
έπεςήπιες
έφαεςέφαγες
θαγατέρανθυγατέρα, κόρη
κα’κάτω
κάθκακάθισε (προστ.)
καρδόποκαρδούλα
κιορτάν’λαιμός gerdan/gerden
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νερόποννεράκι
παίρ’παίρνω/ει
’ποίκες(εποίκες) έκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
σ̌κίσονσκίσε (προστ.)
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τέρενκοίταξε (προστ.)
φαϊτόν’άμαξα fayton/phaéton/Φαέθων
φιστάν’φουστάνι fistan<fustān
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr