Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δα̤κρούντανε τ’ ομματόπα μ’

Ν’ αηλί που ξενιτεύκεταιΝ’ αηλί που ξενιτεύκεται

Στιχουργοί: Σάββας Λαζαρίδης

Συνθέτες: Σάββας Λαζαρίδης

Καλλιτέχνες: Σάββας Λαζαρίδης


Δα̤κρούντανε τ’ ομματόπα μ’
αρ’ όντες καλατσ̌εύ’ με
Και σην καρδία μ’ τ’ άψιμον
τ’ όνεμα σ’ ’ντες αγγεύ’νε

Πουλόπο μ’, ας σο θάνατο σ’
τ’ ημ’σόν η γη εσ̌κίεν
Ο ήλιον πα όσον έκλαψεν
το φως -ν- ατ’ πα εσβήεν

Γιατί τη μάνας το πουλίν,
το λαλαχ̌άρ’ τη μάνας;
Κάθαν βραδήν κλαίει σο ταφίν
να ξαλαφρών’ τη κάρδι͜α τ’ς

Πουλόπο μ’, ας σο θάνατο σ’
τ’ ημ’σόν η γη εσ̌κίεν
Ο ήλιον πα όσον έκλαψεν
το φως -ν- ατ’ πα εσβήεν

Θεέ μ’, δος με -ν- υπομονήν
και Παναΐα μ’ θάρρος
Καν’νάς μάνα να μη πονεί,
να μ’ έχ̌’ αΐκον βάρος

Πουλόπο μ’, ας σο θάνατο σ’
τ’ ημ’σόν η γη εσ̌κίεν
Ο ήλιον πα όσον έκλαψεν
το φως -ν- ατ’ πα εσβήεν

Πουλόπο μ’, ας σο θάνατο σ’
τ’ ημ’σόν η γη εσ̌κίεν
Ο ήλιον πα όσον έκλαψεν
το φως -ν- ατ’ πα εσβήεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγεύ’νεαναφέρουν
αΐκοντέτοιο/α
άψιμονφωτιά
βραδήνβράδυ
δοςδώσε
εσβήενέσβησε
εσ̌κίενσκίστηκε
έχ̌’έχει
ημ’σόνμισό/η
κάθανκάθε
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άειkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καν’νάςκανένας, καμία
λαλαχ̌άρ’χαϊδεμένο, παραχαϊδεμένο
’ντεςόταν
ομματόπαματάκια
όνεμαόνομα
όντεςόταν
παπάλι, επίσης
πουλόποπουλάκι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr