Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απάν’ σα ξημερώματα

Αυθεντικά παραδοσιακά ακούσματαΑυθεντικά παραδοσιακά ακούσματα

Στιχουργοί: Σάββας Λαζαρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Σάββας Λαζαρίδης


[Συνέχεια από το προηγούμενο]

Απόψ’ σο μέρωμαν απάν’
και σα πετεινολάλι͜α [γιαρ]
Είδα τ’ αρνόπο μ’, είδα ’το
εκείτον σην εγκάλι͜α μ’ [γιαρ]

Όλο τον κόσμον να γυρί͜εις
κι όλιον την οικουμένην [γιαρ]
Ατό τ’ αρνί’ μ’ το φίλεμαν
θαρρώ βάλλ’ κα’ το μέλιν [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αρνί’αρνιού
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
βάλλ’βάζω/ει
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γυρί͜ειςγυρίζεις, γυρνάς
εγκάλι͜ααγκαλιά
εκείτονκείτονταν, ξάπλωνε
κα’κάτω
μέρωμανξημέρωμα
πετεινολάλι͜αχαράματα, η ώρα που λαλούν οι πετεινοί
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
φίλεμανφιλί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr