Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τραντάφυλλο μ’ το φιστάνι σ’

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο3Τα αυθεντικά του Πόντου Νο3

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εποίκες με, ασ’χώρετον,
νέ τρώγω και νέ πίνω
Το χ̌έρι μ’ θέκω μαξιλάρ’
και για τ’ εσέν νουνίζω

Έλα, έλα μετ’ εμέν,
μη σκοτώνω εγώ εμέν
Τα μαγουλόπα σ’ κόκκινα,
[Αχ!] θα κείμαι μετ’ εσέν

Τραντάφυλλο μ’, το φιστάνι σ’
έν’ ας σην Πόλ’ ραμμένον
Τ’ εμόν του καρίπ’ τ’ όνεμαν
σ’ αστάρ’ να έτον γραμμένον

Έλα, έλα μετ’ εμέν,
μη σκοτώνω εγώ εμέν
Τα μαγουλόπα σ’ κόκκινα
[Αχ!] θα κείμαι μετ’ εσέν

Ση θάλασσας τα κύματα
καρέκλας καρυδένι͜α
Σα μὲσα σ’ να τυλίγουμαι
τα μαργαριταρένι͜α

Έλα, έλα μετ’ εμέν,
μη σκοτώνω εγώ εμέν
Τα μαγουλόπα σ’ κόκκινα
[Ωχ!] θα κείμαι μετ’ εσέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αστάρ’φόδρα, υπόστρωμα astar/āster
ασ’χώρετονασυγχώρητο
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
έτονήταν
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
καρίπ’μοναχικό, ορφανό, εξαθλιωμένο garip/ġarīb
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
μαγουλόπαμαγουλάκια
μὲσα(τα) η μέση
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νέούτε ne
νουνίζωσκέφτομαι
όνεμανόνομα
τυλίγουμαιτυλίγομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr