Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σο φαγοπότ’/Σπέλια

Τραγούδια των Ελλήνων του ΠόντουΤραγούδια των Ελλήνων του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Σο φαγοπότ’ εκάθουμ’νε
και έμ’νε υπνιασμένος [νέι]
Η νουσ̌αλή μ’ εθά̤ρρεσεν
πως έμ’νε μεθυσμένος [νέι]

Έμορφον και παντέμορφον,
όλ’ για τ’ εσέναν λέγ’νε [γιαρ]
Απάν’ σ’ εξώπορτον μ’ εβγαίντς
θα παίρ’νε σε και φεύ’νε [γιαρ]

♫

Ση Σπέλιας τον ανέφορον [και]
τσ̌αμούρι͜α και λιθάρι͜α [γιαρ, γιαρ]
Σειράν πάγ’νε τα κορτσόπα, [και]
σειράν τα παλληκάρι͜α [γιαρ, γιαρ]

Ση Σπέλιας τον ανέφορον [και]
σειράν στέκ’νε τ’ αλάτι͜α [γιαρ, γιαρ]
Εκεί τ’ αρνί μ’ εφίλεσα [και]
σ’ οφρύδι͜α και σ’ ομμάτι͜α [γιαρ, γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλάτι͜αέλατα
ανέφορονανήφορο
απάν’πάνω
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εβγαίντςβγαίνεις
εκάθουμ’νεκαθόμουν
έμ’νεήμουν
έμορφονόμορφο
εφίλεσαφίλησα
κορτσόπακοριτσάκια
λέγ’νελένε
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
όλ’όλοι/α
ομμάτι͜αμάτια
οφρύδι͜αφρύδια
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
παίρ’νεπαίρνουν
παντέμορφονπανέμορφο/η
σπέλιαςσπηλιάς
στέκ’νεστέκουν
τσ̌αμούρι͜αλάσπες çamur
φεύ’νεφεύγουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr