Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αγαπώ σε, κορτσόπον

Το πατρικόν τ’ οσπίτ’ν εμουνΤο πατρικόν τ’ οσπίτ’ν εμουν

Στιχουργοί: Κωστίκας Κωνσταντινίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μπάμπης Κυρκενίδης


Αγαπώ σε, κορτσόπον,
είσαι εσύ το πουλόπο μ’
Έπαρ’ εσύ το ψ̌όπο μ’,
λάρωσον το καρδόπο μ’

Είσαι εσύ το πουλόπο μ’
που λαρών’ και το ψ̌όπο μ’
Αν εσέν ’κι θα παίρω,
ντό να ’φτάγω ’κι ’ξέρω

Αγαπώ σε, κορτσόπον,
είσαι εσύ το γιαβρόπο μ’
Τ’ ομματόπα μ’ δα̤κρούνε
εσέν όντες τερούνε

Είσαι εσύ το γιαβρόπο μ’,
το λαλαχ̌άρ’ τ’ αρνόπο μ’
Έλα, εσέν ποδεδίζω σε,
το καρδόπο σ’ θα χτίζω

Αγαπώ σε, κορτσόπον,
είσαι εσύ λουλουδόπον
Παίρω σε σ’ εγκαλιόπο μ’,
σκουντουλίζ’ και το ψ̌όπο μ’

Είσαι εσύ λουλουδόπον,
παρχαρί’ τσ̌ιτσ̌ι͜ακόπον
Έλα, εσύ, σ’ οσπιτόπο μ’
να γελά το χ̌ειλόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
δα̤κρούνεδακρύζουν
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έπαρ’πάρε (προστ.)
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
λαλαχ̌άρ’χαϊδεμένο, παραχαϊδεμένο
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
λάρωσονγιάτρεψε, θεράπεψε (προστ.)
’ξέρω
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παίρωπαίρνω
παρχαρί’παρχαριού
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουλόποπουλάκι
σκουντουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
τερούνεκοιτούν
τσ̌ιτσ̌ι͜ακόπονλουλουδάκι çiçek
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr