Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απάν’ σην πόρταν έστεκες

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο3Τα αυθεντικά του Πόντου Νο3

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Απάν’ σην πόρταν έστεκες
κι εκράτ’νες τα ανοιγάρι͜α
Επαρακάλ’νες τον Θεόν
να ’ίνουμες ζευγάρι͜α

Εμέν κι εσέν, τρυγόνα μου,
σ’ έναν οτάν να εβάλλ’ναν
Να εχάν’ναν τ’ ανοιγάρι͜α του,
εμάς να ενεσπάλλ’ναν

Τ’ οσπίτι μ’ καινουργόχτιστον
και κιρετσ̌λιαεμένον
Έχασαν τ’ ανοιγάρι͜α ’θε
κι επέμ’νεν κλειδωμένον

Ντό / Όλ’ λέτε με να τραγωδώ,
η καρδι͜ά μ’ εματώθεν
Όθεν κλαδίν επίασα,
εσάπεν κι ετσακώθεν

♫

Εμέν εποίκανε σιργούν
σ’ έρημον [γιάβρι μ’] τ’ Ερζουρούμιν
Ση/σου τουσ̌μανίων το κιφάλ’
να ρούζ’ [πουλί μ’] το γιουλτουρούμι

[Συνεχίζεται στο επόμενο track...]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοιγάρι͜ακλειδιά
απάν’πάνω
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιουλτουρούμικεραυνός yıldırım
εβάλλ’νανέβαζαν
εκράτ’νεςκρατούσες
εματώθενματώθηκε
ενεσπάλλ’νανξεχνούσαν
επαρακάλ’νεςπαρακαλούσες
επέμ’νεναπόμεινε
εποίκανεέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
εσάπενσάπισε
ετσακώθενέσπασε
εχάν’νανέχαναν, πετούσαν
’θετου/της
’ίνουμεςγινόμαστε
καινουργόχτιστονκαινούριο χτισμένο
κιρετσ̌λιαεμένονασβεστωμένο, ασπρισμένο kireç/gireç
κιφάλ’κεφάλι
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλ’όλοι/α
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
οτάνδωμάτιο oda
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σιργούνεξορία, απέλαση sürgün
τουσ̌μανίωνεχθρών düşman/duşmān
τραγωδώτραγουδάω
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr