Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παράδες μη μαζεύ’ς

Το πατρικόν τ’ οσπίτ’ν εμουνΤο πατρικόν τ’ οσπίτ’ν εμουν

Στιχουργοί: Κώστας Κωνσταντινίδης, Νίκος Π. Γεωργιάδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Χρήστος Σιαπανίδης


Σ’ αβούτ’ τον κόσμον που ’κ’ εξέρ’
να ευχαριστά την ψ̌ην ατ’
ας πάει ρούζ’ και φουρκίεται
κι ας εμπαίν’ σο ταφίν ατ’

Παράδες μη μαζεύ’ς,
μαζί σ’ τιδέν ’κι παίρτς
Τα μουχαπέτι͜α, τη χαράν,
εκείνα ν’ αραεύ’ς

Νασάν ατόν π’ εγλέντεσεν
και τη ζωήν εχάρεν
Εγάπεσεν κι εγαπέθεν,
μετ’ ανθρώπ’ς εταράεν

Παράδες μη μαζεύ’ς,
μαζί σ’ τιδέν ’κι παίρτς
Τα μουχαπέτι͜α, τη χαράν,
εκείνα ν’ αραεύ’ς

Παράδες που ’κ’ εξέρ’ να τρώ͜ει
κι ο νους ατ’ έν’ σα πλούτη,
θα θάφ’νε ατον-ε μετ’ ατά,
θα λέγ’ν’ ατον «τσιφούτη»

Παράδες μη μαζεύ’ς,
μαζί σ’ τιδέν ’κι παίρτς
Τα μουχαπέτι͜α, τη χαράν,
εκείνα ν’ αραεύ’ς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτ’αυτό/ή, αυτοί/ές/ά
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
ατάαυτά
εγαπέθεναγαπήθηκε
εγάπεσεναγάπησε
εμπαίν’μπαίνει
έν’είναι
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
εταράενταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
εχάρενχάρηκε
θάφ’νεθάβουν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λέγ’ν’λένε
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουχαπέτι͜ακουβέντες, φιλικές συνομιλίες, συνεκδ. φιλικές συνεστιάσεις (συνήθως μετά μουσικής) muhabbet/maḥabbet
νασάνχαρά σε
παίρτςπαίρνεις
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
τιδέντίποτα
φουρκίεταιπνίγεται
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr