Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα ζάρι͜α και τα τράπουλας

Θεσσαλονίκη ετράνυνεςΘεσσαλονίκη ετράνυνες

Στιχουργοί: Μάκης Ερημίτης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Όλια τα χούγια μ’ έκοψα
πέλκι και συγχωράς με,
τα ζάρι͜α και τα τράπουλας
κι εσύ ξαν ’κι αγαπάς με

’Κι πίνω άλλο, ’κι μεθώ
πέλκι και γιανασ̌εύ’ς με
Κι όσον ντο έρχουμαι σουμά σ’
κι άλλο μακρά χατεύ’ς με

Όλια τα χούγια μ’ έκοψα
ρακόπα και γαρήδες
Κι εσύ, πουλόπο μ’, για τ’ εμέν
ξάι σο Θεόν κιάν’ ’κ’ είδες

Κάθεν καικά ερρούξες με
ντο είπες όλι͜α εποίκα
Με τ’ όλτς ερρούξα για τ’ εσέν
ας λέγω σε κι εγροίκα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γαρήδεςγυναίκες karı
γιανασ̌εύ’ςπλησιάζεις, πλευρίζεις yanaşmak
εγροίκακατάλαβε
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ερρούξαέπεσα
ερρούξεςέπεσες
έρχουμαιέρχομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθενκάτω, κάθε
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ξάικαθόλου
ξανπάλι, ξανά
όλιαόλα
όλτςόλους
πέλκιίσως να, πιθανόν να, μπας και (με την ελπίδα να συμβεί) belki (αραβ. bel+ περσ. ki)
πουλόποπουλάκι
ρακόπα(υποκορ./πληθ., τα) αλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī + -όπα
σουμάκοντά
χατεύ’ςδιώχνεις atmak

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr