Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καλώς έρθετεν αδέλφι͜α

Τα πράσινα, τα γαλανά τ’ ομμάτι͜α σ’Τα πράσινα, τα γαλανά τ’ ομμάτι͜α σ’

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Ασ’ εγεννέθαν πρόσφυγες
σα ξένα πόρτας ζούνε
[Και] Τα κύματα τη θάλασσας
για τ’ εσέν ερωτούνε

Ελλάδα ’κι ανασπάλκεσαι
και ’κι αποθάντς καμίαν
[Και] Πάντα σα ψ̌όπα μουν θα ζεις
άμον την Παναγίαν

[Και] Τα χ̌ελιδόνια σ’ έρχουνταν,
πατρίδα μ’, ση φωλέα σ’
[Και -ν-] Έρθεν ο Πόντιον ο γιο σ’
άμον τον Οδυσσέα σ’

Κρά’, Ελλάδα μ’, τα παιδία σ’
ατά κλώσκουνταν οπίσ’
Μοίρασον την ευτυχία σ’
δίκαια αβού την γη σ’

Εγομώθαν τα παζάρι͜α
ασημένια σαμαβάρι͜α
κι εκειαπέσ’ είν’ τα μουράτι͜α
τ’ ατεινέτερα τα δάκρυ͜α
Είπα ας πάω ελέπω μίαν,
είχα την αροθυμίαν
Να ελέπω ντό πουλούνε
πώς πορεύκουνταν και ζούνε

Δύο έμορφα κορτσόπα
εκαλάτσ̌εψα και είδα
Κόκκινα άμον τα μήλα
με παράπονον σα χ̌είλι͜α
-Ποίον τ’ όνομα σ’, κορτσόπον;
Έχ̌’ ατό πα νοστιμάδαν;
-Εμέν λέγ’νε με Πατρίδα,
την πατσή μ’ λέγ’νε Ελλάδα

Πολλά χρόνι͜α εδέβανε
με τ’ όρωμαν σα ψ̌ήα
[Και -ν-] Αδέλφι͜α καλώς έρθετεν
εσείς ας σην Ρουσία

Καλώς ορίσετε, αδέλφι͜α
ας σα κρύα κι ας σα χ̌ι͜όνι͜α
Καλώς έρθετεν αδέλφι͜α
ας ση Καυκασί’ τα μέρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβού(ιδιωμ. Νικόπολης) αυτόν/ή/ό, έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλκεσαιξεχνιέσαι
αποθάντςπεθάνεις
αροθυμίαννοσταλγία
ασ’από
ατάαυτά
ατεινέτεραδικά τους
εγεννέθανγεννήθηκαν
εγομώθανγέμισαν
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
είν’είναι (για πληθ.)
εκειαπέσ’εκεί μέσα
ελέπωβλέπω
έμορφαόμορφα
έρθενήρθε
έρθετενήρθατε
έρχουντανέρχονται
ερωτούνερωτάνε
έχ̌’έχει
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουντανγυρίζουν, επιστρέφουν
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
κρά’κράτα, βάστα (προστ.)
λέγ’νελένε
μέρι͜αμέρη
μίανμια φορά
μουνμας
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
οπίσ’πίσω
όρωμανόνειρο
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
πατσήαδελφή, κόρη (ως προσφώνηση γυναίκας γενικά) bacı
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορεύκουντανπορεύονται
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
σαμαβάρι͜α(πληθ.) σαμοβάρι, παραδοσιακό ρώσικο σκεύος για το βράσιμο και το σερβίρισμα του τσαγιού самовар
φωλέαφωλιά
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr