Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα την τύχη μου

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο2

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εκάψες με άμον ντο καίεις
τα ξύλα σο χωνόν-ι
Πας̌ κ’ είμαι τ’ εσόν το γεσίρ’,
του κυρού σ’ τ’ ορφανόν -ι;

Αηλί εμέν τον μουατσ̌ίρ’,
ν’ αηλί εμέν τον ξένον!
Εβράδυνεν ο βραδιανόν,
πού θα μένω ’κι ξέρω!

Ανάθεμα την τυχή μου,
ανάθεμα τ’ ιχπάρι μ’!
Γραμμένον έτον σο κατσί μ’
να έρ’τον σο κιφάλι μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
γεσίρ’κυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίες esir
εβράδυνενβράδιασε
έρ’τονερχόταν
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
ιχπάριτύχη ikbal/iḳbāl με παραφθορά του λ σε ρ
κατσίπρόσωπο, μέτωπο
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κυρούπατέρα
μουατσ̌ίρ’(αιτ. εν.) πρόσφυγα, μετανάστη, (πληθ.) πρόσφυγες, μετανάστες muhacir/muhācir
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και) μήν πᾶς
χωνόνεστία, χωνευτήρι χῶνος < χόανος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr