Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη Μάρθας η γαϊτέ

Τα πράσινα τα γαλανά τ’ ομμάτι͜α σ’Τα πράσινα τα γαλανά τ’ ομμάτι͜α σ’

Στιχουργοί: Μάκης Ερημίτης

Συνθέτες: Μάκης Ερημίτης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Έλ’ απάν’ σο λαλόπο μ’
και παίξον λυριτσ̌ή
Τη Μάρθας τ’ ομματόπα
πώς έκαψαν την ψ̌η μ’

Παίξον και ξαν παίξον
τη Μάρθας τη γαϊτέ
Σ’ όνομαν ατ’ς σκοτούμαι
και χάμαι για τ’ ατέν

Απόψ’ όλεν ο κόσμον
μαζί μας τραγωδεί
Εγώ αγαπώ τη Μάρθαν
κι ατέ κατσ̌ίν ’κι δί’

Παίξον και ξαν παίξον
τη Μάρθας τη γαϊτέ
Σ’ όνομαν ατ’ς σκοτούμαι
και χάμαι για τ’ ατέν

Σην πόρταν ατ’ς θα πάω
κι ατέναν μασλαχάτ’
Θα λέγ’ ατεν «Πουλόπο μ’,
πώς έχω σε σ’ ομμάτ’»

Παίξον και ξαν παίξον
τη Μάρθας τη γαϊτέ
Σ’ όνομαν ατ’ς σκοτούμαι
και χάμαι για τ’ ατέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατέαυτή
ατέναυτήν
ατεναυτήν
ατέναναυτήν
γαϊτέμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπόςkayde
δί’δίνει
’κιδενουκί<οὐχί
λαλόποφωνούλα
μασλαχάτ’υπόθεση, ζήτημα, δουλειάmaslahat/maṣlaḥat
ξανπάλι, ξανά
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτ’μάτι
ομματόπαματάκια
παίξονπαίξε (προστ.)
πουλόποπουλάκι
σκοτούμαισκοτώνομαι
τραγωδείτραγουδάει
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr