Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άφ’ς το κλειδίν σην πόρταν

Τα πράσινα, τα γαλανά τ’ ομμάτι͜α σ’Τα πράσινα, τα γαλανά τ’ ομμάτι͜α σ’

Στιχουργοί: Γιώργος Φωτιάδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Χρήστος Σιαπανίδης


Πουλόπο μ’, όταν σκοτεινεύ’
κι όντες νεβή͜εις τα φώτα
Παρακαλώ σε, μη κλειδώντς,
άφ’ς το κλειδίν σην πόρταν

Έρχουμαι τα μεσάνυχτα,
πουλόπο μ’, μη φογ̆άσαι
για να φιλώ τα χ̌ειλόπα σ’
αέτσ’ σίτα̤ κοιμάσαι

Αν ’κ’ έν’ σην πόρταν το κλειδίν
εγώ για το ινάτι σ’
Έρχουμαι ας σο παράθυρον
κι εμπαίνω σο κρεβάτι σ’
Λαγγεύω ας σο παράθυρον
κι εμπαίνω σο κρεβάτι σ’

Θα κάθουμαι ους να μερών’
τ’ ομμάτα̤ σ’ να λελεύω
και ξαν ας σο παράθυρον
άμον κλέφτης θα φεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
άφ’ςάφησε (προστ.)
έν’είναι
έρχουμαιέρχομαι
ινάτιγινάτι, πείσμα inat/ʿinād
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κλειδώντςκλειδώνεις
λαγγεύωπηδάω
λελεύωχαίρομαι
μερών’μερώνει, ξημερώνει
νεβή͜ειςσβήνεις
ξανπάλι, ξανά
ομμάτα̤μάτια
όντεςόταν
ουςως, μέχρι
πουλόποπουλάκι
σίτα̤καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
φεύωφεύγω
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr