Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εχάραξεν η Χάλκοβα

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο2Τα αυθεντικά του Πόντου Νο2

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εχάραξεν η Χάλκοβα¹,
μάνα μ’, ανατολή!
Οσήμερον πουθέν ’κ’ είδα
άι! το μικρόν τ’ αρνί μ’

Η θάλασσα επρασίνιζεν
και το παπόρ’ επέγ’νεν
Τ’ αρνόπο μ’ σην ανατολήν
εσ̌άσ̌εψεν κι επέμ’νεν

Θάλασσα, με τα κύματα σ’
τ’ αρνί μ’ φέρον λαλίαν
Πέ’ ατεν πως ερρώστεσα
ας σην αροθυμία μ’

Θαλάσσα, ’κι φογούμαι σε,
βαθέα θα ταλεύω
Με τα μαύρα τα κύματα σ’,
θάλασσα, θα παλεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αροθυμίανοσταλγία
ατεναυτήν
βαθέαβαθιά
επέγ’νενπήγαινε, προχωρούσε, έφευγε
επέμ’νεναπόμεινε
ερρώστεσααρρώστησα
εσ̌άσ̌εψενσάστισε, τα έχασε şaşmak
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλίανλαλιά, φωνή
οσήμερονσήμερα
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
πέ’πες (προστ.)
πουθένπουθενά
ταλεύωορμώ, χιμώ, βυθίζομαι dalmak
φέρονφέρε (προστ.)
φογούμαιφοβάμαι
Σημειώσεις
¹ Τοπωνύμιο κορυφής ανάμεσα στον Διπόταμο και Κεχρόκαμπο Καβάλας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr