Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεράντα μήλα κόκκινα/Θεέ μ’, γιατί να ζω αέτσ’;

Ν’ αηλί που ’κ’ ευρέθενΝ’ αηλί που ’κ’ ευρέθεν

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Νίκος Ιωαννίδης


Σεράντα μήλα κόκκινα [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
σ’ έναν μαντίλ’ δεμένα
Σεράντα σέβντας κι αν ευτάς [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
’κ’ ευρήκ’ς άμον εμέναν

Για έλα, έλα πουλί μ’!
Μετ’ εμέν έλα, γιαβρί μ’!
Ατό τ’ εσόν το τέρεμαν, πουλί μ’,
θα σύρ’ και παίρ’ τ’ αχούλι μ’

Τέσσερα χρόνι͜α μαυροζώ [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
ακόμαν υποφέρω
Εγώ εσέν εγάπεσα [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
εγώ εσέν θα παίρω

Για έλα, έλα πουλί μ’!
Μετ’ εμέν έλα, γιαβρί μ’!
Ατό τ’ εσόν το τέρεμαν, πουλί μ’,
θα σύρ’ και παίρ’ τ’ αχούλι μ’

♫

[Και -ν-] Όλ’ έχ’νε τύχη ση ζωήν
χ̌αίρουνταν και γελούνε
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
Ευτυχισμέν’ σ’ οσπίτι͜α τουν
πίν’νε και τραγωδούνε
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]

[Και -ν-] Έναν δουλείαν ’κ’ επορώ
ο άχαρον να ’φτάγω
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
[Και] ’Κ’ εξέρω ντο θα ’ίνουμαι
ους σον κρεμόν θα πάγ̆ω
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]

[Και] Θεέ μ’, γιατί να ζω αέτσ’
έπαρ’ με μετ’ εσέναν
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
[Και -ν-] Αέτσ’ κι αλλέως ση ζωήν
’κ’ έχω εγώ κανέναν
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αλλέωςαλλιώς
άμονσαν, όπως, καθώς
αχούλιμυαλόakıl/ʿaḳl
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
δουλείανδουλειά
εγάπεσααγάπησα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
ευρήκ’ςβρίσκεις
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
κρεμόνγκρεμό
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλ’όλοι/α
οσπίτι͜ασπίτιαhospitium<hospes
ουςως, μέχρι
παίρωπαίρνω
πίν’νεπίνουν
σεράντασαράντα
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τουντους
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
χ̌αίρουντανχαίρονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr