Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έπαρ’ αρνόπο μ’ το μαχ̌αίρ’

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο2Τα αυθεντικά του Πόντου Νο2

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Τα δάχτυλα σ’ ’κι αροθυμώ,
το δαχτυλίδι σ’ έχω [γιαρ, γιαρ]
Αρνί μ’, σην πόδαν ντο πατείς
δάκρυ͜α ’κχ̌ύνω και βρέχω [γιαρ, γιαρ]

Έπαρ’, αρνόπο μ’, το μαχ̌αίρ’,
έλα, σ̌κίσον και τέρεν [γιαρ, γιαρ]
Τη καρδίας ι-μ’ το μισόν
φωτίαν πώς επέρεν [γιαρ, γιαρ]

Αν θέλετεν ας τραγωδώ,
αν θέλετεν ας κλαίγω [γιαρ, γιαρ]
Αν θέλετεν παράπονα
ας κάθουμαι και λέγω [γιαρ, γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αροθυμώνοσταλγώ
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέρενπήρε
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
πόδανίχνος, πατημασιά, βήμα
σ̌κίσονσκίσε (προστ.)
τέρενκοίταξε (προστ.)
τραγωδώτραγουδάω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr