Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γιωργούλη, παίξον τη λύρα σ’

Καλώς έρθετεν αδέλφι͜αΚαλώς έρθετεν αδέλφι͜α

Στιχουργοί: Κωστίκας Κωνσταντινίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Γιωργούλη, παίξον τη λύρα σ’,
σύρον τα τοξαρέας
για να ζηλεύ’ ο Απόλλωνας
να παλαλούται ο Ορφέας
Να παλαλούται Ορφέας, ψ̌η μ’
να παλαλούται Ορφέας

Τη τοξαρί’ σ’ το σύρσιμον,
τη δαχτυλί’ σ’ τα χτύπους
σον Όλυμπον στείλ’νε χαπάρ’
ευτάγ’νε νέα μύθους
Ευτάγ’νε νέα μύθους, ψ̌η μ’
ευτάγ’νε νέα μύθους

Γιωργούλη, με το παίξιμο σ’
οι θεοί ξαγρυπνούνε
Εφέκανε τον Όλυμπον
κι έρθαν να τραγωδούνε

Όλοι οι θεοί εγάπεσαν
εφέκανε τα μίση
κι έρθανε να ακούνε σε
ατείν’ σην Κρύαν Βρύσην

Μπροστά θα σύρ’νε το χορόν
η Ήρα και ο Δίας
Κι όλ’ αποπίσ’ θα τραγωδούν
έμορφα τραγωδίας
Έμορφα τραγωδίας, ψ̌η μ’
έμορφα τραγωδίας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποπίσ’από πίσω
ατείν’αυτοί
εγάπεσαναγάπησαν
έμορφαόμορφα
έρθανήρθαν
έρθανεήρθαν
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
εφέκανεάφησαν
όλ’όλοι/α
παίξονπαίξε (προστ.)
παλαλούταιτρελαίνεται
στείλ’νεστέλνουν
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
σύρσιμονσύρσιμο, τράβηγμα, ρίξιμο, μτφ. απαγωγή
τοξαρέαςδοξαριές
τοξαρί’δοξαριού
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδούντραγουδάνε
χαπάρ’χαμπάρι, είδηση, μαντάτοhaber/ḫaber
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr