Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το νυχτοκάματον

Καλώς έρθετεν αδέλφι͜αΚαλώς έρθετεν αδέλφι͜α

Στιχουργοί: Μάκης Ερημίτης

Συνθέτες: Νίκος Κωνσταντίνου

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


[Εχ!] Τρέχω σο νυχτοκάματον
και για τ’ εσέν δουλεύω [γιαρ]
[Εχ!-ν-] Όντες, πουλί μ’, θα φέρω σε
να έχω και ξοδεύω [γιαρ]

Έλα, έλα το πουλόπο μ’,
ποδεδίζω σε!
Εσέν θα χαρεντερίζω
κι ’α κλαινίζω σε

[Εχ!] Παλάτ’ θα χτίζω κι έχω σε
[κενό]
[Εχ!] Θ’ ανέβω κατηβάζω σε
ας σο χρυσόν τη σκάλαν [γιαρ]

Έλα, έλα το πουλόπο μ’,
ποδεδίζω σε!
Εσέν θα χαρεντερίζω
κι ’α κλαινίζω σε

[Εχ!] Τρέχω σο νυχτοκάματον
χρυσά να γαζανεύω [γιαρ]
[Εχ!] Ασ’ το φιλώ σε/φιλείς με πολλικά
σην γούλα σ’ να σαρεύω [γιαρ]

Έλα, έλα το πουλόπο μ’,
ποδεδίζω σε!
Εσέν θα χαρεντερίζω
κι ’α κλαινίζω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
ασ’από
γαζανεύωκερδίζω, αποκτώ πλούτο kazanmak
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γούλαλαιμός gula
κατηβάζωκατεβάζω
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
όντεςόταν
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουλόποπουλάκι
σαρεύωτυλίγω, περικυκλώνω, εναγκαλίζομαι μτφ. αρέσκομαι σε sarmak
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr