Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κλαίν’ τ’ αστέρι͜α

Έλα πουλί μ’

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Κλαίν’ σον ουρανόν τ’ αστέρι͜α
κι όλια εκρύφτανε
Έναν καρδι͜άν ματωμένον
όταν είδανε
Και ’κ’ επόρεσαν να στέκ’νε
κάτ’ να λέγ’νε με
Έκ’σα ας σα χ̌είλια σ’ λόγια
κι εμέν καίγ’νε με

Το ξημερώμαν ο ήλιον
ξάι ’κι θα εβγαίν’
Είδε τ’ εσά τ’ ομματόπα
την καρδι͜ά μ’ να καίν’
Έναν ψ̌ην που για τ’ ατέναν
έσ’νε η χαρά
έκοψες με τα μαχ̌αίρια
π’ έσαν δίκοπα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατέναναυτήν
εβγαίν’βγαίνει
έκ’σαάκουσα
επόρεσανμπόρεσαν
εσάδικά σου/σας
έσανήταν
έσ’νεήσουν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καίγ’νεκαίνε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λέγ’νελένε
ξάικαθόλου
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
στέκ’νεστέκουν
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr