Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κλαίν’ τ’ αστέρι͜α

Έλα πουλί μ’Έλα πουλί μ’

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Χρήστος Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Κλαίν’ σον ουρανόν τ’ αστέρι͜α
κι όλια εκρύφτανε
Έναν καρδι͜άν ματωμένον
όταν είδανε
Και ’κ’ επόρεσαν να στέκ’νε
κάτ’ να λέγ’νε με
Έκ’σα ας σα χ̌είλια σ’ λόγια
κι εμέν καίγ’νε με

Το ξημερώμαν ο ήλιον
ξάι ’κι θα εβγαίν’
Είδε τ’ εσά τ’ ομματόπα
την καρδι͜ά μ’ να καίν’
Έναν ψ̌ην που για τ’ ατέναν
έσ’νε η χαρά
έκοψες με τα μαχ̌αίρια
π’ έσαν δίκοπα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατέναναυτήν
εβγαίν’βγαίνει
έκ’σαάκουσα
επόρεσανμπόρεσαν
εσάδικά σου/σας
έσανήταν
έσ’νεήσουν
’κ’δενουκί<οὐχί
καίγ’νεκαίνε
’κιδενουκί<οὐχί
λέγ’νελένε
ξάικαθόλου
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
στέκ’νεστέκουν
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr