Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα πουλί μ’

Έλα πουλί μ’Έλα πουλί μ’

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Χρήστος Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Τα λόγια σ’ είν’ άμον μέλ’
τα φιλέματα σ’ σ̌εκέρ’
Το ποϊόπο σ’ σεβνταλίν
έφαες τ’ εμόν την ψ̌η μ’

Έλα, έλα, πουλί μ’,
μη τρως τ’ εμόν την ψ̌ην
Είσαι τ’ εμόν τ’ αρνίν [όι]

Θέλω να ’ρχουμαι σουμά σ’
έκαψε με η σεβντά σ’
Σον ύπνο μ’ παραμιλώ
’δέν να ’φτάγω ’κ’ επορώ

Έλα, έλα, πουλί μ’,
μη τρως τ’ εμόν την ψ̌ην
Είσαι τ’ εμόν τ’ αρνίν [όι]

Το καρδόπο μ’ λύεται
γιατρικόν ’κ’ ευρίεται
Έλα όσον έν’ νωρίς
να γλυτώντς με επορείς

Έλα, έλα, πουλί μ’,
μη τρως τ’ εμόν την ψ̌ην
Είσαι τ’ εμόν τ’ αρνίν [όι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
’δέντίποτα
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
επορείςμπορείς
επορώμπορώ
ευρίεταιβρίσκεται
έφαεςέφαγες
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
λύεταιλιώνει
μέλ’μέλι
ποϊόπομπόι, ύψοςboy
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικόsevdalı
σ̌εκέρ’ζάχαρη, γλυκό/άşeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
σουμάκοντά
φιλέματαφιλιά
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr