Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κόρ’ εδέκεν το νερόν

Αητέντς επαραπέτανενΑητέντς επαραπέτανεν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Η κόρ’ εδέκεν το νερόν
απάν’ καικά σ’ αμπέλι͜α
’Ποίκεν τα μήλα κόκκινα
τα σταφύλια άμον μέλι͜α

Βαΐων, ξαν Βαΐων,
εγώ πώς θ’ αποθάνω;
Χ̌ιλέμορφα, παντέμορφα
ας σον κόσμον θα χάνω
Χ̌ιλέμορφα, παντέμορφα
ας σο γιάνι μ’ θα χάνω

Ση μαχαλάς ι-σ’ τα στράτας,
πουλόπο μ’, πάντα στέκω
Έβγα οξ̌ουκά σ’ εξώπορτον
εσέναν ας ελέπω

Και μα την Παναΐαν
λέγω την αληθείαν
Τσ̌αχπούν’ εξέγκαν τ’ όνομα μ’
σ’ εσόν τη γειτονίαν

Ο ήλο̤ν παίρ’ σον πρόσωπο σ’
και φωτάζ’ το καρδόπο σ’
Κανείς ’κι κουίζ’ τ’ όνομα σ’
ν’ ακούω το λαλόπο σ’

Και μα την Παναΐαν
λέγω την αληθείαν
Τσ̌αχπούν’ εξέγκαν τ’ όνομα μ’
σ’ εσόν τη γειτονίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αποθάνωπεθαίνω
γιάνιπλάι, πλευρόyan
έβγαβγες (προστ.)
εδέκενέδωσε
ελέπωβλέπω
εξέγκανέβγαλαν
εσόνδικός/ή/ό σου
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
λαλόποφωνούλα
μαχαλάςγειτονιάςmahalle/maḥalle
ξανπάλι, ξανά
οξ̌ουκάέξω
’ποίκεν(εποίκεν) έκανε, έφτιαξε
πουλόποπουλάκι
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τσ̌αχπούν’τσαχπίνη, μπερμπάντηçapkın
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr