Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λελεύω σε, λελεύω σε

Αητέντς επαραπέτανενΑητέντς επαραπέτανεν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


[Εχ!] Λελεύω σε, λελεύω σε
μίαν και αλλομίαν
Εφίλεσα σε δεύτερον
φίλ’ με κι εσύ πα μίαν

[Εχ!] Λελεύω σε, λελεύω σε
ντό πολλά αγαπώ σε -ν-
Ο πρόσωπος ι-σ’ παρλαεύ’
’κ’ επορώ να τερώ σε -ν-

[Εχ!] Λελεύω τα στομόχ̌ειλα σ’
όνταν χαμογελούνε
Να έρχουμαι φιλώ -γ- ατα
ας σον Θεόν φοούμαι -ν-
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
ατααυτά
επορώμπορώ
έρχουμαιέρχομαι
εφίλεσαφίλησα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
λελεύωχαίρομαι
μίανμια φορά
όντανόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
παρλαεύ’λάμπει, λαμποκοπά parlamak
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πρόσωποςπρόσωπο
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
τερώκοιτώ
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φοούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr