Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εκάεν και το Τσ̌άμπασιν

Αητέντς επαραπέτανενΑητέντς επαραπέτανεν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Εκάεν και το Τσ̌άμπασ̌ιν
κι επέμ’ναν τα τουβάρι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν/ωφ! ωφ! αμάν]
[Και -ν-] Ερρούξαν σο γουρτάρεμαν
τ’ Ορτούς τα παλληκάρι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν]

Βάι! Εκάεν κι εμανίεν
τ’ Ορτούς το παρχάρ’
Εκεί άλλο ’δέν ’κ’ επέμ’νεν,
μανάχον σαχτάρ’

Εκάεν και το Τσ̌άμπασ̌ιν,
αρνί μ’, τιδέν ’κ’ επέμ’νεν
[γιαρ, γιαρ, αμάν/ωφ! ωφ! αμάν]
Ραχ̌ι͜ά και λιβαδοτόπι͜α
άλλο χορτάρ’ ’κι φέρ’νε
[γιαρ, γιαρ, αμάν]

Βάι! Εκάεν κι εμανίεν
τ’ Ορτούς το παρχάρ’
Εκεί άλλο ’δέν ’κ’ επέμ’νεν,
μανάχον σαχτάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γουρτάρεμανσώσιμο, διάσωση kurtarma
’δέντίποτα
εκάενκάηκε
εμανίενμαύρισε/μουντζουρώθηκε από την καπνιά, καταστράφηκε, κατακάηκε μέχρι καπνιάς
επέμ’ναναπόμειναν
επέμ’νεναπόμεινε
ερρούξανέπεσαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σαχτάρ’στάχτη
τιδέντίποτα
τουβάρι͜ατοίχοι duvar/dīvār
Τσ̌άμπασ̌ινπαρχάρι των Κοτυώρων του Πόντου (σημ. Ordu) στα ΝΑ της σημερινής επαρχίας Ορντού πολύ κοντά στα σύνορα με την επαρχία Κερασούντας Çambaşı (κυρ. Πευκοκορφή)
φέρ’νεφέρνουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr