Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη Βάνια η τραγωδία

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Άγγελος Βασιλειάδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Ας σον Πόντον, σο Σοχούμ
έρθες και σην Ελλάδαν
και ορφανός ετράνυνες
χωρίς μάνας εγκάλιαν

Ο Χάρον εληγόρεσεν
ολίγα έσαν τα χρόνι͜α σ’
Ατώρα θα εχ̌αίρουσ’νε,
Βάνια, με τα εγγόνι͜α σ’

Το ’39 έτονε
ντ’ έρθες ας ση Ρουσσίαν
μ’ εμπαλιμένα λώματα
ση χώρας τα αυλία

Ας σο πρωί ους να βραδύν
’φοέθε σε -ν- η δουλεία
Αέτσ’ εσύ ετράνυνες
κι εσπούδαξες παιδία

Ο Χάρον εληγόρεσεν
ολίγα έσαν τα χρόνι͜α σ’
Ατώρα θα εχ̌αίρουσ’νε,
Βάνια, με τα εγγόνι͜α σ’

Πολλά χρόνια εδέβανε
φουρκίζ’νε με -ν- τα δά̤κρυ͜α μ’
Τη μάνα μ’ είχ’ ατεν στουλάρ’
σα βάσανα μ’, σα τέρτι͜α μ’

Ο Χάρον εληγόρεσεν
ολίγα έσαν τα χρόνι͜α σ’
Ατώρα θα εχ̌αίρουσ’νε,
Βάνια, με τα εγγόνι͜α σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
ατεναυτήν
ατώρατώρα
αυλίααυλές
δουλείαδουλειά, εργασία
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
εληγόρεσενβιάστηκε
εμπαλιμέναμπαλωμένα
έρθεςήρθες
έσανήταν
έτονεήταν
ετράνυνεςμεγάλωσες
εχ̌αίρουσ’νεχαιρόσουνα
λώματαρούχαλῶμα/λωμάτιον
ουςως, μέχρι
παιδίαπαιδιά
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στουλάρ’στύλος που βαστάζει την στέγη οικίας, μτφ. στήριγμα
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
’φοέθε(εφοέθε) φοβήθηκε
φουρκίζ’νεπνίγουν
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr