Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μ’ ανθόγαλαν ετράνυνες

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Άγγελος Βασιλειάδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Σα παρχάρι͜α εγεννέθες
σον καθαρόν αέρα
Αγνόν η καρδι͜ά σ’ και η ψ̌η σ’,
μικρέσσα περιστέρα μ’

Μ’ ανθόγαλαν ετράνυνες
σα παχ̌έα τα εβόρας
Μακρά ας σην κάπνιαν κι ας σο τόζ’
κι ας σα λόγια τη χώρας

Με τοι ρομάνες ’λάσκουσ’νε
απάν’ και σο παρχάρι
Ποίος την καρδία σ’ θα κλέφτ’,
ρωμαίικον παλληκάρι;

Ποντιοπούλι͜α θα γεννάς,
θα είναι ευλοημένα
και με τη χάρην τη Χριστού
θα ζείτε χαρεμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνόναλλόκοτο/η, περίεργο/η, σπουδαίο/α, αξιοθαύμαστο/η
απάν’πάνω
εβόραςσκιές, δροσερά μέρη
εγεννέθεςγεννήθηκες
ετράνυνεςμεγάλωσες
ευλοημέναευλογημένα
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μικρέσσαμικρή, νεαρή
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
παχ̌έαπαχιά
ρομάνεςπαρχαρομάνες=του παρχαριού οι μάνες
ρωμαίικοναυτό που είναι των Ρωμιών
τόζ’σκόνηtoz
τοιτους/τις
χαρεμέναχαρούμενα
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr