Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αροθυμώ την κάλη μ’

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Άγγελος Βασιλειάδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Τα καρδοπονέματα σ’
σύρω μαναχός
Την εγάπην ψαλαφώ
και -ν-/αρ’ άμον γυρευός

Αροθυμώ την κάλη μ’
και κρούω το κιφάλι μ’
Τη κιφαλί’ μ’ εποίν’να ’γώ
κι εφέκε με σο χάλι μ’

Ρακίν πίνω και μεθύνω,
’ίνουμαι γεσίρ’
«Περισ̌άν’» εμέν κουίζ’νε,
τερούνε με σεΐρ’

Αροθυμώ την κάλη μ’
και κρούω το κιφάλι μ’
Τη κιφαλί’ μ’ εποίν’να ’γώ
κι εφέκε με σο χάλι μ’

Άμον το καμίν’ το ψ̌όπο μ’
καίεται, βρουλίζ’
Σην αποχωρισία σου
άλλο ’κι ταγιανίζ’

Αροθυμώ την κάλη μ’
και κρούω το κιφάλι μ’
Τη κιφαλί’ μ’ εποίν’να ’γώ
κι εφέκε με σο χάλι μ’

Έχτσες αλλού τη φωλέα σ’,
τιδέν ’κι νουνί͜εις
Τα χουσμέτι͜α μ’ ενέσπαλες
και -ν- οπίσ’ ’κι γυρί͜εις

Αροθυμώ την κάλη μ’
και κρούω το κιφάλι μ’
Τη κιφαλί’ μ’ εποίν’να ’γώ
κι εφέκε με σο χάλι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αροθυμώνοσταλγώ
βρουλίζ’φλέγεται
γεσίρ’κυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίεςesir
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
γυρί͜ειςγυρίζεις, γυρνάς
ενέσπαλεςξέχασες
εποίν’ναέκανα, έφτιαχναποιέω-ῶ
εφέκεάφησε
’ίνουμαιγίνομαι
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
καρδοπονέματαπόνοι της καρδιάς
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κιφαλί’κεφαλιού
κουίζ’νεφωνάζουν, λαλούνε, καλούνε κπ ονομαστικά
κρούωχτυπώ
μαναχόςμοναχός, μόνος
μεθύνωμεθάω
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
οπίσ’πίσω
περισ̌άν’εξαθλιωμένo, κακομοίρη, δυστυχήperişan/perīşān
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος)seyir/seyr
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
ταγιανίζ’αντέχω/ειdayanmak
τερούνεκοιτούν
τιδέντίποτα
φωλέαφωλιά
χουσμέτι͜αυπηρεσίες, καθήκοντα, φροντίδεςhizmet
ψαλαφώζητώ, αιτούμαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr