Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αφορισμέντσα κλαίει

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Απόψ’ σαν έρθεν εύρε με [ν’ αηλί εμέν]
αφορισμέντσα κλαίει [’μώ το νόμο σ’/έλα -ν- έλα]
Σ’ ομμάτι͜α απέσ’ τερώ ατεν [ν’ αηλί εμέν]
κι ατέ τιδέν ’κι λέει [’μώ το νόμο σ’]

Αρ’ όντες πίνω το ποτήρ’ [ν’ αηλί εμέν]
γομώνω με τα δάκρυ͜α μ’ [’μώ το νόμο σ’]
να κατενίζω πολεμώ [ν’ αηλί εμέν]
το ψ̌όπο μ’ και τ’ ομμάτι͜α μ’ [’μώ το νόμο σ’]

Τσαμώνω ατα τα άχαρα [ν’ αηλί εμέν]
κι ατά ύπνον ’κι παίρ’νε [’μώ το νόμο σ’]
Ανοίουν κι ασπαλίουνταν [ν’ αηλί εμέν]
σο νου μ’ μουράτι͜α φέρ’νε [έλα -ν- έλα/’μώ το νόμο σ’]

Όντες θα φεύ’ς ας ση ζωήν [ν’ αηλί εμέν]
έπαρ’, πουλί μ’, κι εμέναν [’μώ το νόμο σ’/έλα -ν- έλα]
Μ’ αφήντς ’μέναν απάν’ ση γην [ν’ αηλί εμέν]
μ’ ομμάτι͜α δα̤κρωμένα [έλα -ν- έλα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοίουνανοίγουν
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ασπαλίουντανσφαλίζονται, κλείνουν εντελώς/πολύ καλά
ατάαυτά
ατααυτά
ατέαυτή
ατεναυτήν
αφήντςαφήνεις
αφορισμέντσααφορισμένη, αναθεματισμένη
γομώνωγεμίζω
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρθενήρθε
εύρεβρήκε
κατενίζωκαθαρίζω, ξεπλένω, ξεβγάζω, ξεθολώνωκατανίζω
’κιδενουκί<οὐχί
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
’μώ(κυριολ. γαμώ, επικράτησε όμως ως επιφώνημα έκπληξης/δυσφορίας) βρε! σε καλό σου!
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παίρ’νεπαίρνουν
τερώκοιτώ
τιδέντίποτα
τσαμώνωκλείνω, σφαλίζω
φέρ’νεφέρνουν
φεύ’ςφεύγεις
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr